BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şölen: Hedeflerimiz aynı, büyüyeceğiz

Şölen: Hedeflerimiz aynı, büyüyeceğiz

Kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin et­ki­le­ri­nin ye­ni his­se­dil­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Şö­len Çi­ko­la­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Elif Ço­ban, “Çi­ko­la­ta sek­tö­rü kriz­den çok az et­ki­le­ne­cek” de­di.Kü­re­sel fi­nan­sal kri­zin et­ki­le­ri­nin ye­ni his­se­dil­me­ye baş­lan­dı­ğı­nı be­lir­ten Şö­len Çi­ko­la­ta Yö­ne­tim Ku­ru­lu Üye­si Elif Ço­ban, “Çi­ko­la­ta sek­tö­rü kriz­den çok az et­ki­le­ne­cek” de­di. Gı­da sek­tö­rün­de ol­ma­nın da­ha az et­ki­len­mek an­la­mı­na gel­di­ği­ni ifa­de eden Ço­ban, “Çi­ko­la­ta sek­tö­rün­de ol­mak ise gı­da sek­tö­rün­den de da­ha az et­ki­len­mek de­mek. Do­la­yı­sıy­la biz çok az et­ki­le­ne­ce­ği­mi­zi dü­şü­nü­yo­ruz. Bü­yü­me he­def­le­ri­miz, bel­ki is­te­di­ği­miz du­rum­da re­ali­ze ol­ma­ya­cak ama en azın­dan bü­yü­ye­ce­ğiz. Bu da bir ba­şa­rı­dır. Şölen çikolata olarak hedefimiz 120 ülkeye ihracat” dedi.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT