BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fe­ner son çey­rek­te 70-67

Fe­ner son çey­rek­te 70-67

Sa­rı-­la­ci­vert­li­ler zor­lu bir maç­tan son­ra Jo­ven­tut Ba­da­lo­na’yı dep­las­man­da yen­me­yi ba­şar­dıSa­rı-­la­ci­vert­li­ler zor­lu bir maç­tan son­ra Jo­ven­tut Ba­da­lo­na’yı dep­las­man­da yen­me­yi ba­şar­dı BRAVO ÇOCUKLAR... E­u­ro­Le­a­gu­e’de mü­ca­de­le e­den Fe­ner­bah­çe Ül­ker C G­ru­bu’n­da­ki 3. ma­çın­da İs­pan­yol e­ki­bi Jo­ven­tut Ba­da­lo­na’yı dep­las­man­da 70-67 yen­di. Kar­şı­laş­ma­nın ilk çey­re­ği sa­rı-­la­ci­vert­li­le­rin 19-13’lük üs­tün­lü­ğüy­le ge­çil­me­si­ne rağ­men, i­kin­ci pe­ri­yot­ta da­ha et­ki­li o­lan ev sa­hi­bi e­kip so­yun­ma o­da­sı­na 35-28’lik s­kor­la ön­de gi­den ta­raf ol­du. 3. bö­lü­mü de 46-42’lik s­kor­la ge­çen Ba­da­lo­na kar­şı­sın­da tem­sil­ci­miz, fi­nal bö­lü­mün­de or­ta­ya koy­du­ğu mü­ca­de­ley­le sa­lon­dan 70-67 ga­lip ay­rıl­ma­sı­nı bil­di. SA­LON: Pa­la­u O­lim­pic de Ba­da­lo­na HA­KEM­LER: Lu­i­gi La­mo­ni­ca, Ch­ris­tos Ch­ris­to­do­u­lo­u, Lu­is Lo­pes J.BA­DA­LO­NA: Mal­let *** 13 Ri­bas ** 5 W­right *** 10 Bog­da­no­vic ** 7 Ja­sa­i­tis *** 15 Jan Jag­la ** 7 Her­nan­dez ** 4 No­rel * 2 La­vi­na * 4 To­mas * F.BAH­ÇE: G­re­en ** 5 Mir­sad ** 7 Ra­sim * Mr­sic *** 8 Vid­mar ** 6 Ha­kan * E­nes ** 3 O­ğuz *** 8 S­mith *** 12 E­mir *** 17 İLK YA­RI: 35-28 (J.Ba­da­lo­na le­hi­ne) PE­Rİ­YOT­LAR: 13-19, 22- 9, 11-14, 21-28 YÜZ­LE­Rİ­NİN A­KIY­LA F.Bah­çe Ül­ker ol­duk­ça zor­lu bir dep­las­man ma­çın­dan al­nı­nın a­kıy­la çık­tı. Jo­ven­tut Ba­da­lo­na’yı ö­zel­lik­le son pe­ri­yot­ta­ki o­yu­nuy­la sallayan tem­sil­ci­miz İs­pan­ya’dan mut­lu dön­dü.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT