BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > BO­TAŞ u­zat­ma­da yıktı geçti 66-60

BO­TAŞ u­zat­ma­da yıktı geçti 66-60

Bas­ket­bol­da, FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le eden BO­TAŞ, dep­las­man­da Es­ton­ya’nın BC Star TLÜ ta­kı­mı­nı, nor­mal sü­re­si 55-55 bi­ten maç­ta, uzat­ma dev­re­si so­nun­da 66-60 yen­di.Bas­ket­bol­da, FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı’nda mü­ca­de­le eden BO­TAŞ, dep­las­man­da Es­ton­ya’nın BC Star TLÜ ta­kı­mı­nı, nor­mal sü­re­si 55-55 bi­ten maç­ta, uzat­ma dev­re­si so­nun­da 66-60 yen­di. L Gru­bu’nda­ki kar­şı­laş­ma­da ev sa­hi­bi ta­kım, ilk pe­ri­yo­du 17-13, dev­re­yi de 32-25 üs­tün ka­pa­dı. İkin­ci ya­rı­da kon­tro­lü ele alan BO­tAŞ 3. çey­re­ği 44-41 ön­de bi­tir­di. Ta­raf­lar fi­nal bö­lü­mü­nün so­nun­da bir­bir­le­ri­ne üs­tün­lük ku­ra­ma­yın­ca mü­ca­de­le uzat­ma­la­ra git­ti: 55-55. Uzat­ma dev­re­si so­nun­da ise gü­len ta­raf 66-60’lık skor­la tem­sil­ci­miz BO­TAŞ ol­du.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT