BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­puz de­ğil NAR

Kar­puz de­ğil NAR

Adı­nı Si­lif­ke’nin Gök­su Va­di­si’nde­ki Ke­ben kö­yün­den alan tes­ci­li “Ke­ben nar­la­rı”, 2 ki­lo­ya ula­şan ağır­lık­la­rı ile üre­ti­ci­si­nin yü­zü­nü gül­dü­rü­yor.Adı­nı Si­lif­ke’nin Gök­su Va­di­si’nde­ki Ke­ben kö­yün­den alan tes­ci­li “Ke­ben nar­la­rı”, 2 ki­lo­ya ula­şan ağır­lık­la­rı ile üre­ti­ci­si­nin yü­zü­nü gül­dü­rü­yor. İn­ce ka­bu­ğu, iri ta­ne­le­ri ve tat­lı-may­hoş lez­ze­ti ile bü­yük il­gi gö­ren nar­lar, ta­ma­men ta­bii or­tam­da ye­tiş­ti­ri­li­yor. “Ada­na Ta­rım 2008 ve Ada­na Se­ra-Bah­çe 2008 Fua­rı”nda gö­rü­cü­ye çı­kan Ke­ben nar­la­rı, bah­çe­de bi­le 2-2.5 YTL ara­sın­da alı­cı bu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT