BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NAZAN ÖNCEL: Hatırına Sustum

NAZAN ÖNCEL: Hatırına Sustum

Na­zan Ön­cel’in ye­ni al­bü­mü Ha­tı­rı­na Sus­tum’un özen­le se­çi­len re­per­tu­arın­da­ki bü­tün bes­te­ler ve söz­ler her za­man ol­du­ğu gi­bi sa­nat­çı­ya ait.Na­zan Ön­cel’in ye­ni al­bü­mü Ha­tı­rı­na Sus­tum’un özen­le se­çi­len re­per­tu­arın­da­ki bü­tün bes­te­ler ve söz­ler her za­man ol­du­ğu gi­bi sa­nat­çı­ya ait. Bir ede­bi­yat sev­da­lı­sı olan Ön­cel, anı­lar­la be­zen­miş hi­kâ­ye­le­ri ve pek çok ye­ni­li­ğiy­le bir­lik­te din­le­yi­ci­si­ne ulaş­mak için ge­ri sa­yı­ma baş­la­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT