BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > A­le­vi­ler An­ka­ra’da bu­luş­tu

A­le­vi­ler An­ka­ra’da bu­luş­tu

An­ka­ra’da, Ale­vi Bek­ta­şi Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan “Ay­rım­cı­lı­ğa Kar­şı Eşit Yurt­taş­lık Hak­kı” mi­tin­gi dü­zen­len­di.An­ka­ra’da, Ale­vi Bek­ta­şi Fe­de­ras­yo­nu ta­ra­fın­dan “Ay­rım­cı­lı­ğa Kar­şı Eşit Yurt­taş­lık Hak­kı” mi­tin­gi dü­zen­len­di. Sıh­hi­ye Mey­da­nı’nda ger­çek­le­şen mi­tin­ge, CHP, DTP ve ÖDP’nin de ara­la­rın­da bu­lun­du­ğu si­ya­si par­ti­ler ve çe­şit­li si­vil top­lum ör­güt­le­ri des­tek ver­di. Mi­ting sı­ra­sın­da po­lis ge­niş gü­ven­lik ted­bir­le­ri al­dı. Mi­ting, sa­nat­çı­la­rın kon­ser­le­ri­nin ar­dın­dan olay­sız so­na er­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT