BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Aytmatov’un bir eseri daha beyazperdede

Aytmatov’un bir eseri daha beyazperdede

Dün­ya­ca ün­lü Kır­gız ya­zar mer­hum Cen­giz Ayt­ma­tov’un be­yaz­per­de­ye ak­ta­rı­lan “Kır Zin­cir­le­ri­ni Gül­sa­rı” ad­lı ese­ri, Biş­kek’te si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­tu.Dün­ya­ca ün­lü Kır­gız ya­zar mer­hum Cen­giz Ayt­ma­tov’un be­yaz­per­de­ye ak­ta­rı­lan “Kır Zin­cir­le­ri­ni Gül­sa­rı” ad­lı ese­ri, Biş­kek’te si­ne­ma­se­ver­ler­le bu­luş­tu. Ka­zak yö­net­men Ar­dak Amir­ku­lov ta­ra­fın­dan çe­ki­len fil­min baş­ro­lü­nü Kır­gız oyun­cu Dok­dur­bek Kı­dı­ra­li­yev ile Ka­zak si­ne­ma oyun­cu­su Ray­han Ayt­ho­ja­no­va pay­laş­tı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT