BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 14 yıl beklediler

14 yıl beklediler

T­rab­zons­por i­le Be­şik­taş, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da 14 yıl son­ra kar­şı kar­şı­ya ge­le­cekT­rab­zons­por i­le Be­şik­taş, Tür­ki­ye Ku­pa­sı’n­da 14 yıl son­ra kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek 9 DEFA KARŞILAŞTILAR Be­şik­taş ile Trab­zons­por, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı grup ma­çıy­la tam 14 yıl ara­dan son­ra Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda kar­şı kar­şı­ya ge­le­cek. Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda son ola­rak 1993-1994 se­zo­nun­da ya­rı fi­nal­de eş­le­şen iki eki­bin, İs­tan­bul’da oy­na­dı­ğı ilk maç Be­şik­taş’ın 3-1 üs­tün­lü­ğüy­le so­na er­miş, 9 Mart 1994’te Trab­zon’da­ki son kar­şı­laş­ma ise 1-1 so­nuç­lan­mış­tı. Tür­ki­ye Ku­pa­sı’nda iki ekip bu­gü­ne ka­dar top­lam 9 kez kar­şı kar­şı­ya gel­di. Bu maç­la­rın 4’ünü Trab­zons­por, 3’ünü Be­şik­taş ka­zan­dı, 2 maç ise be­ra­be­re so­nuç­lan­dı. Ku­pa­da si­yah-be­yaz­lı­lar 9 gol atar­ken, bor­do-ma­vi­li­ler ise 8 gol kay­det­ti. LİG­DE YE­Nİ­ŞE­ME­Dİ­LER Ken­di sa­ha­sın­da yak­la­şık 300 gün­dür kay­bet­me­yen Trab­zons­por, li­gin ilk ya­rı­sın­da ya­pı­lan maç­ta Be­şik­taş ile gol­süz be­ra­be­re kal­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 100141
  % 0.47
 • 5.2903
  % -0.78
 • 6.0238
  % -0.54
 • 6.9195
  % 0.02
 • 218.193
  % -1.07
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT