BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > DTP’li baş­ka­na 1 yıl ha­pis ce­za­sı

DTP’li baş­ka­na 1 yıl ha­pis ce­za­sı

Şır­nak’ın Si­lo­pi il­çe­sin­de te­rör ör­gü­tü PKK’nın p­ro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le hak­kın­da da­va a­çı­lan DTP es­ki İl­çe Baş­ka­nı Ha­ci Ü­zen, 1 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı.Şır­nak’ın Si­lo­pi il­çe­sin­de te­rör ör­gü­tü PKK’nın p­ro­pa­gan­da­sı­nı yap­tı­ğı ge­rek­çe­siy­le hak­kın­da da­va a­çı­lan DTP es­ki İl­çe Baş­ka­nı Ha­ci Ü­zen, 1 yıl ha­pis ce­za­sı­na çarp­tı­rıl­dı. Di­yar­ba­kır 5. A­ğır Ce­za Mah­ke­me­sin­de gö­rü­len du­ruş­ma­da; Mah­ke­me he­ye­ti, sa­nık­lar­dan Ha­ci Ü­zen ve Sa­it A­tak’ın Te­rör­le Mü­ca­de­le Ka­nu­nu’nun “Te­rör ör­gü­tü­nün p­ro­pa­gan­da­sı­nı yap­mak” su­çu­nu i­çe­ren 7/2. mad­de­si u­ya­rın­ca 1’er yıl ha­pis ce­za­sıy­la ce­za­lan­dı­rıl­ma­sı­na ka­rar ver­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT