BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bursa’ya kupa morali 1-0

Bursa’ya kupa morali 1-0

Lig­de son 4 haf­ta­da sa­de­ce 1 pu­an top­la­ya­bi­len Bur­sa-s­por, For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı 2. ma­çın­da A.Gü­cü’nü Zu­ni­ga’nın go­lüy­le geç­ti.Lİ­DER­Lİ­Ğİ­Nİ SÜR­DÜR­DÜ For­tis Tür­ki­ye Ku­pa­sı D G­ru­bu 2. ma­çın­da g­ru­bun fa­vo­ri e­kip­le­ri a­ra­sın­da yer a­lan Bur­sas­por, e­vin­de A.Gü­cü’nü 1-0 mağ­lup et­ti. Mü­ca­de­le­de­ki tek gol 27. da­ki­ka­da Zu­ni­ga’dan gel­di. G­rup­ta­ki ilk ma­çın­da Es­ki­şe­hir’i 2-0 ye­nen Bur­sa, bu ma­çın ar­dın­dan da g­rup­ta­ki li­der­li­ği­ni sür­dür­dü. A.Gü­cü i­se F.Bah­çe mağ­lu­bi­ye­tiy­le baş­la­dı­ğı ku­pa­da he­nüz ga­li­bi­yet­le ta­nı­şa­ma­dı. ­Bur­sa A­ta­türk S­ta­dı, 12 Ka­sım 2008 >> BURSA 1 Ya­vuz 6,5 ­Ye­nal 5 İb­ra­him 6 Ö­mer 6,5 M.Ke­çe­li 6 Rod­ri­gu­ez 6 (Ro­masc­hen­ko dk.66) 5,5 Me­sut 6 ­Me­lo 6,5 ­Vol­kan Şen 5 (Ha­lil dk.44) 6 ­Zu­ni­ga 7 (Yu­suf dk. 79) 6 Gök­han Gü­leç 6 ­I­van­kov Öz­gür ­Em­rah ­­Ser­can T.D: Gü­venç Kur­tar >> A.GÜCÜ 0 Za­fer 5,5 İh­san 5 İb­ra­him E­ge 5,5 ­Ba­ha­dır 6 İl­kem 6 ­Bu­rak 5,5 (Gök­han dk. 46) 5,5 Mert 6 ­Mus­ta­fa Ay­dın 5,5 ­Le­and­ro 6 (Cem Can dk. 75) 5 ­Me­tin A­kan 6 Ig­le­si­as 6 (M.Yıl­maz dk. 56) 5 Ser­kan M.Du­ru­er ­Çağ­rı C­ha­a­ba­ni T.D: Ü­nal Ka­ra­man GOL: Zu­ni­ga (dk.27) ­HA­KEM­LER: De­niz Ço­ban, Ser­dar Di­ya­din, Mu­ham­met Yu­mak
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT