BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Yeni www.turkiyegazetesi.com.tr ile tanışın. Keşfetmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > Kur­şun­suz ben­zin 3 YTL’nin al­tın­da

Kur­şun­suz ben­zin 3 YTL’nin al­tın­da

Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­ne bu haf­ta 3’ün­cü de­fa in­di­rim ya­pıl­dı ve kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı bir yıl son­ra ye­ni­den 3 YTL’nin al­tı­na in­di.Akar­ya­kıt ürün­le­rin­den 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­ne bu haf­ta 3’ün­cü de­fa in­di­rim ya­pıl­dı ve kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı bir yıl son­ra ye­ni­den 3 YTL’nin al­tı­na in­di. Da­ğı­tım şir­ket­le­ri 7 YKr’lik in­di­ri­mi ile bir­lik­te An­ka­ra ve İz­mir’de BP, OPET, PO, Shell&Tur­cas ve To­tal ba­yi­le­rin­de, 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı 3.04 YTL’den 2.97’ye dü­şü­rül­dü. İs­tan­bul’da ise 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin lit­re fi­ya­tı BP, OPET, PO, Shell&Tur­cas ve To­tal ba­yi­le­rin­de 3.05 YTL’den 2.98 YTL’ye in­di­ril­di. Fi­yat­lar 17 Tem­muz 2008’den son­ra düş­me­ye baş­la­mış­tı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 116432
  % 0.85
 • 3.9267
  % -0.34
 • 4.8216
  % -0.77
 • 5.5036
  % -0.3
 • 165.611
  % -0.62
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT