BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı­lar: 4 ö­lü

Ka­fa ka­fa­ya çar­pış­tı­lar: 4 ö­lü

Ça­nak­ka­le mer­ke­ze bağ­lı İn­te­pe bel­de­si ya­kın­la­rın­da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da ay­nı ai­le­den 4 ki­şi öl­dü, 1 ki­şi ya­ra­lan­dı.> Ay­han Ön­cü ­ÇA­NAK­KA­LE İ­HA Ça­nak­ka­le mer­ke­ze bağ­lı İn­te­pe bel­de­si ya­kın­la­rın­da mey­da­na ge­len tra­fik ka­za­sın­da ay­nı ai­le­den 4 ki­şi öl­dü, 1 ki­şi ya­ra­lan­dı. Mü­şer­ref Koç ida­re­sin­de­ki oto­mo­bil Ça­nak­ka­le-İz­mir ka­ra­yo­lu­nun 29. ki­lo­met­re­sin­de kar­şı yön­den ge­len Ön­der Ö. ida­re­sin­de­ki süt kam­yo­ne­ti ile çar­pış­tı. Ka­za­da sü­rü­cü Mü­şer­ref Koç ile ay­nı araç­ta bu­lu­nan Şe­ri­fe Koç, Si­may Koç ve Şe­ri­fe Bu­lut ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Kam­yo­net sü­rü­cü­sü Ön­der Ö. ise Ça­nak­ka­le Dev­let Has­ta­ne­si’nde te­da­vi al­tı­na alın­dı. Ka­za son­ra­sı araç için­de sı­kı­şan ce­set­ler ise Ça­nak­ka­le Be­le­di­ye­si İt­fa­iye Mü­dür­lü­ğü’ne bağ­lı ekip­ler ta­ra­fın­dan güç­lük­le çı­ka­rı­la­bil­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT