BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Diyarbakır onu affetmiyor

Diyarbakır onu affetmiyor

Bod­rum’da­ki kon­se­rin­de ken­di­si­ni al­kış­la­ma­yan din­le­yi­ci­le­re “Di­yar­ba­kır’dan mı gel­di­niz he­pi­niz? Dağ­dan mı” di­yen şar­kı­cı De­met Aka­lın’ı, Di­yar­ba­kır­lı­lar hâ­lâ af­fet­me­di.Bod­rum’da­ki kon­se­rin­de ken­di­si­ni al­kış­la­ma­yan din­le­yi­ci­le­re “Di­yar­ba­kır’dan mı gel­di­niz he­pi­niz? Dağ­dan mı” di­yen şar­kı­cı De­met Aka­lın’ı, Di­yar­ba­kır­lı­lar hâ­lâ af­fet­me­di. Di­yar­ba­kır­lı 7 iş a­da­mı sa­nat­çı hak­kın­da, İs­tan­bul 2’nci Sulh Hu­kuk Mah­ke­me­si’ne her bi­ri için 1’er YTL ol­mak üze­re 7 YTL’lik sem­bo­lik taz­mi­nat da­va­sı aç­tı. İş a­dam­la­rı suç du­yu­ru­sun­da bu­lun­du. Aka­lın hak­kın­da ay­rı­ca Bod­rum 2’nci Sulh Ce­za Mah­ke­me­si’nde “hal­kın bir ke­si­mi­ni ale­nen aşa­ğı­la­dı­ğı” ge­rek­çe­siy­le 6 ay­dan 1 yı­la ka­dar ha­pis talebiyle da­va açıldı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93476
  % -1.16
 • 5.3199
  % -0.31
 • 6.0828
  % -0.43
 • 6.8352
  % 0.04
 • 209.725
  % 0.29
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT