BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ga­ran­ti “Dün­ya­nın En İyi­si” se­çil­di

Ga­ran­ti “Dün­ya­nın En İyi­si” se­çil­di

Ga­ran­ti Ban­ka­sı, dün­ya­nın en say­gın iş ve fi­nans der­gi­le­rin­den Glo­bal Fi­nan­ce ta­ra­fın­dan bu yıl 8. de­fa ger­çek­leş­ti­ri­len “Dün­ya­nın En İyi Ban­ka­la­rı” de­ğer­len­dir­me­sin­de 2 ödü­le la­yık gö­rül­dü.Ga­ran­ti Ban­ka­sı, dün­ya­nın en say­gın iş ve fi­nans der­gi­le­rin­den Glo­bal Fi­nan­ce ta­ra­fın­dan bu yıl 8. de­fa ger­çek­leş­ti­ri­len “Dün­ya­nın En İyi Ban­ka­la­rı” de­ğer­len­dir­me­sin­de 2 ödü­le la­yık gö­rül­dü. ga­ran­ti.com.tr, dün­ya­da­ki tüm ban­ka­lar ara­sın­da, “En İyi Bi­rey­sel Kre­di Si­te­si” ve “En İyi Bü­tün­le­şik Bi­rey­sel Ban­ka Si­te­si” ka­te­go­ri­le­rin­de bi­rin­ci se­çil­di. Ga­ran­ti, ödü­lü­nü, New York’ta dü­zen­le­nen bir tö­ren­le al­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 114418
  % 2.01
 • 3.7915
  % -0.13
 • 4.6324
  % -0.58
 • 5.2252
  % -0.36
 • 162.659
  % -0.64
 
 
 
 
 
KAPAT