BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Böb­rek has­ta­sı 2 ki­şi­ye or­gan nak­li

Böb­rek has­ta­sı 2 ki­şi­ye or­gan nak­li

Ka­ra­man’da be­yin ka­na­ma­sı ge­çi­re­rek ö­len Ah­met Bül­bül’ün (80) böb­rek­le­ri, İs­tan­bul’da 2 has­ta­ya nak­le­di­le­cek.Ka­ra­man’da be­yin ka­na­ma­sı ge­çi­re­rek ö­len Ah­met Bül­bül’ün (80) böb­rek­le­ri, İs­tan­bul’da 2 has­ta­ya nak­le­di­le­cek. Kon­ya Nu­mu­ne Has­ta­ne­sin­de o­pe­ras­yon­la Bül­bül’den a­lı­nan böb­rek­ler nak­le­dil­mek ü­ze­re u­çak­la İs­tan­bul’a ge­ti­ril­di. Böb­rek­ler­den bi­ri Me­mo­ri­al Has­ta­ne­sin­de te­da­vi gö­ren ve 9 yıl­dır böb­rek bek­le­di­ği bil­di­ri­len İs­met Kaç­maz’a (60), di­ğe­ri i­se Ö­zel Ga­zi­os­man­pa­şa Has­ta­ne­sin­de 4 yıl­dır di­ya­li­ze gir­di­ği kay­de­di­len Ha­san Sa­rı­bı­yık’a (47) nak­le­di­le­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT