BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Pet­rol 50 do­la­rın altında ben­zin yine u­cuz­la­dı...

Pet­rol 50 do­la­rın altında ben­zin yine u­cuz­la­dı...

Yaz ay­la­rın­da 150 do­lar sı­nı­rı­na ka­dar tır­ma­nan pet­rol, 50 do­la­rın al­tı­nı da gör­dü. Brent Pet­rol’ün va­ril fi­ya­tı dün 49.8 do­la­ra ge­ri­le­di.Yaz ay­la­rın­da 150 do­lar sı­nı­rı­na ka­dar tır­ma­nan pet­rol, 50 do­la­rın al­tı­nı da gör­dü. Brent Pet­rol’ün va­ril fi­ya­tı dün 49.8 do­la­ra ge­ri­le­di. Pet­rol fi­ya­tı, yurt için­de akar­ya­kı­tın pe­ra­ken­de sa­tış fi­ya­tın­da da dü­şüş­le­re se­bep olu­yor. Geç­ti­ği­miz haf­ta­dan bu ya­na akar­ya­kıt fi­yat­la­rı peş pe­şe 4. de­fa in­di­ril­di. İn­di­rim­le An­ka­ra ve İz­mir’de 2.97 YTL’den sa­tı­lan 95 ok­tan kur­şun­suz ben­zi­nin fi­ya­tı 2.91 YTL’ye, İs­tan­bul’da 2.98 YTL’den 2.92 YTL’ye ge­ri­le­di. Mo­to­rin fi­ya­tı ise An­ka­ra’da 2.86 YTL’den 2.81 YTL’ye, İs­tan­bul’da 2.82 YTL’den 2.77 YTL’ye in­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT