BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

NÖ­BET­Çİ EC­ZA­NE­LER

AV­CI­LAR: Bü­yük 4230809 Şi­fa 6940676 BAĞ­CI­LAR: Gü­ler 5690190 Mah­mut Bey Şeb­nem 4453606AV­RU­PA YA­KA­SI (0212) AV­CI­LAR: Bü­yük 4230809 Şi­fa 6940676 BAĞ­CI­LAR: Gü­ler 5690190 Mah­mut Bey Şeb­nem 4453606 BAH­ÇE­Lİ­EV­LER: Ge­çer 6775490 Kö­şe 5567975 Gün­düz 4413816 Si­bel 6546250 Han­dan 5502047 BA­KIR­KÖY: Ba­kır­köy De­met 5433986 Can­berk 5729475 Se­zin 5433761 Fi­liz 5791603 Ufuk 6630325 BAY­RAM­PA­ŞA: Efe­mir 5670700 Öz­ler 5350813 BE­ŞİK­TAŞ: Zu­hal 2634261 Ke­mer­taş 2591382 Nil­gün 3510505 Se­vinç 2605087 BE­YOĞ­LU: Mi­ra­lay 2924098 Göz­de 2537872 Ya­şam 2569148 BÜ­YÜK­ÇEK­ME­CE: Bu­ket 6722125 Bi­zim Ec­za­ne 8729534 Öz­dal 8805820 Gü­neş 6898110 Al­tuğ 8816104 Yon­ca 8838168 Di­lem 8610622 Gon­ca 8524305 Bü­yük 5965013 ÇA­TAL­CA: Ça­tal­ca 7891026 Ha­dım­köy 7712325 EMİ­NÖ­NÜ: Işık 5161775 ESEN­LER: Ak­su 6287238 Ay­nur 4881832 Sel­da 6113663 EYÜP: Ca­ner Ec­za­ne­si 6250742 Ya­se­min 6250905 Bi­zim 4184508 Şi­fa 3222101 FA­TİH: Ha­lil 5852983 Küb­ra 5853938 Me­ram 5863300 Cem 4910624 Hor­hor 5250249 GA­Zİ­OS­MAN­PA­ŞA: Ye­şil Ri­ze 6185647 Öz­de­mir 5972576 Pir­han 4192308 Ha­kan 5782411 Ça­ğa­tay 6679469 GÜN­GÖ­REN: Efe 5566090 Şeh­naz 4351384 Uhud 4823747 KA­ĞIT­HA­NE: Ok­mey­da­nı Odak 3208372 Tü­lin 2695154 Ar­zu­man 2705330 KÜ­ÇÜK­ÇEK­ME­CE: Şa­hin­te­pe 6481249 Hal­ka­lı 6974223 Mu­rat 5791247 Bu­lut 6245087 Halk 5806378 SA­RI­YER: Ça­ğan 2995402 Şi­fa 2623818 Ata­lay Ec­za­ne­si 2420658 Sİ­LİV­Rİ: Soy­daş 7285381 Yal­çın 7315104 ŞİŞ­Lİ: Ye­şil­te­pe 2894282 As­lı 2118501 Asu­man 2199336 At­las 2674755 Yo­lum 2175833 ZEY­TİN­BUR­NU: Ünal 6797558 Ye­ni­do­ğan 5464828 ANA­DO­LU YA­KA­SI (0216) ADA­LAR: Bur­ga­za­da Ec­za­ne­si 3812112 Mer­kez 3826392 Hey­be­li­ada 3518415 De­niz 3815181 BEY­KOZ: Bo­ğa­zi­çi 4137445 Kan­lı­ca 4134586 Mu­rat 4792590 KA­DI­KÖY: Arı­soy 4633490 Sey­han 4165523 Al­pan 3401905 Ay­nur 3595067 Çif­te­ha­vuz­lar 3026013 Fa­tih 5666808 Kent 5670175 Ül­kü 3564964 Bi­rol 3385895 Cen­giz­han 4188624 Kar­de­len 3278481 Ay­sun 5721787 Zeh­ra 4566181 KAR­TAL: Ye­ni Şi­fa 4428596 Ya­vuz Se­lim 3538619 Sağ­lık 4514384 Po­len 5614066 Mah­mut Ali 3093545 Bay­kan 3065300 Az­ra 4751700 MAL­TE­PE: Yel­ken 4213666 Bey­za 3666868 Sağ­lık 4571347 PEN­DİK: Şi­rin 3782865 Sa­ba 3922546 Bi­zim 3967806 Nur 3542420 SUL­TAN­BEY­Lİ: Çi­çek 4961495 Gü­neş 5925438 Şİ­LE: Şi­fa 7218169 Şen­gül 7115204 TUZ­LA: Dam­la 4462725 Sağ­lık 4232371 ÜM­RA­Nİ­YE: Bir­lik 6112523 Ça­yır­ba­şı 3143674 Çar­şı 4846286 Fa­tih 6316181 Mer­kez 3441966 Si­te­ler 4150365 ÜS­KÜ­DAR: Se­zi 5579946 Kes­kin 4226333 Ya­şam 5210331 Çiğ­dem 3434242 Tür­kan 6510576 Yi­ğit 5328143
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 103250
  % 0.74
 • 5.3239
  % -0.03
 • 6.0287
  % -0.15
 • 6.906
  % -0.42
 • 226.651
  % 0.12
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT