BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ni­ye: İs­ra­il de u­yar­sa a­teş­ke­se bağ­lı ka­la­ca­ğız

Ha­ni­ye: İs­ra­il de u­yar­sa a­teş­ke­se bağ­lı ka­la­ca­ğız

Gaz­ze Şe­ri­di’nde­ki fii­li HA­MAS hü­kü­me­ti­nin Baş­ba­ka­nı İs­ma­il Ha­ni­ye, İs­ra­il’in ateş­ke­se uy­ma­sı du­ru­mun­da Fi­lis­tin­li grup­la­rın da ateş­ke­se uya­cak­la­rı­nı söy­le­di.Gaz­ze Şe­ri­di’nde­ki fii­li HA­MAS hü­kü­me­ti­nin Baş­ba­ka­nı İs­ma­il Ha­ni­ye, İs­ra­il’in ateş­ke­se uy­ma­sı du­ru­mun­da Fi­lis­tin­li grup­la­rın da ateş­ke­se uya­cak­la­rı­nı söy­le­di. Ha­ni­ye, Gaz­ze’de cu­ma na­ma­zı son­ra­sı yap­tı­ğı açık­la­ma­da, Gaz­ze’de­ki mi­li­tan grup­lar­la iki gün­dür ateş­kes ko­nu­sun­da gö­rüş­me­ler yap­tı­ğı­nı be­lir­te­rek, “Bu ko­nu­da açık bir ta­vır or­ta­ya koy­du­lar. İş­gal gü­cü ateş­ke­se uyar­sa ateş­ke­se bağ­lı ka­la­cak­lar” de­di. Ha­ni­ye, İs­ra­il’in, Gaz­ze ge­çiş nok­ta­la­rı­nı ka­pat­ma­yı sür­dü­rüp, ab­lu­ka­yı ağır­laş­tı­ra­rak ateş­ke­sin şartlarına uy­ma­dı­ğı­nı da ifa­de et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 97500
  % 0.71
 • 5.3458
  % -0.37
 • 6.0966
  % -0.16
 • 6.9287
  % -0.04
 • 221.355
  % -0.13
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT