BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kartal’a vu­ran vu­ra­na 83-87

Kartal’a vu­ran vu­ra­na 83-87

BE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde kö­tü gün­ler ge­çi­ren Be­şik­taş’a bir dar­be de Türk Te­le­kom’danBE­KO Bas­ket­bol Li­gi’nde kö­tü gün­ler ge­çi­ren Be­şik­taş’a bir dar­be de Türk Te­le­kom’dan ­CEV­HER NE YAP­SIN? Li­gin ye­nil­gi­siz li­de­ri Türk Te­le­kom, 7. haf­ta­da sa­de­ce 1 ga­li­bi­yet a­lan Be­şik­taş’ı 87-83 mağ­lup et­ti. Ma­çın ilk çey­re­ğin­de üs­tün o­lan ta­raf An­ka­ra e­ki­biy­di. Bu pe­ri­yo­du 23-17 ön­de bi­ti­ren Te­le­kom, i­kin­ci 10 da­ki­ka­da üs­tün­lü­ğü­nü ko­ru­ya­ma­dı. To­par­la­nan Be­şik­taş, 15. da­ki­ka­da ilk kez ö­ne ge­çe­rek dev­re so­nun­da s­ko­ru le­hi­ne çe­vir­me­yi ba­şar­dı: 41-40. İ­kin­ci ya­rı­da Ser­kan ve Dud­ley’le bas­ket­ler bu­lan Te­le­kom, son çey­re­ğe 62-59 ön­de gir­di. Be­şik­taş, 34. da­ki­ka­da o­yu­na or­tak ol­duy­sa da (70-70) sa­lon­dan 87-83’lük s­kor­la ga­lip ay­rı­lan ta­raf Türk Te­le­kom ol­du. Be­şik­taş’ta Cev­her Ö­zer’in 25 sa­yı­sı ga­li­bi­ye­te yet­me­di. > En­gin KO­CA­BI­YIK­-An­ka­ra (İ­HA) SA­LON: A­ta­türk HA­KEM­LER: E­min Mo­ğul­koç *** E­lif İn­ci *** Er­san Er­gü­der *** TE­LE­KOM: B­lak­ney *** 15 Ser­kan ** 9 W­right ** 6 Be­kir ** 8 Ba­rış Öz­can * 2 Tut­ku *** 18 Wins­ton *** 19 Dud­ley ** 7 Lang * A­sım * 3 BE­ŞİK­TAŞ: Meh­met * 3 Mu­rat­can * Bax­ter ** 8 Ha­luk * 3 A­dem * 3 Fa­si­on *** 18 C­hat­man *** 20 Cev­her *** 25 But­ler * 3 ­İLK YA­RI: 41-40 Be­şik­taş le­hi­ne PE­Rİ­YOT­LAR: 23-17, 17-24, 22-18, 25-24 TOP­LU SO­NUÇ­LAR An­tal­ya-­Mer­sin 99-103 ­Da­rüş­şa­fa­ka­-O.Re­na­ult 70-58 ­BA­YAN­LAR Lİ­Gİ ­Çan­ka­ya-G.Sa­ray 58-83 ­Bur­ha­ni­ye-­Pan­küp 62-81
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT