BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 9.500 kilometre pedal çevirdiler

9.500 kilometre pedal çevirdiler

İki maceraperest, 5 ayda Çin’den Kayseri’ye ulaşabildi.A­vust­ral­ya’da bir has­ta­ne­nin a­cil ser­vi­sin­de dok­tor o­lan Rob P­ha­ir (36) ve fiz­yo­te­ra­pist kız ar­ka­da­şı Ju­li­e Ha­ding­ham (29), yak­la­şık 5 ay ön­ce Çin’den baş­la­dık­la­rı Or­ta As­ya Tu­ru kap­sa­mın­da Kay­se­ri’ye gel­di. Bi­sik­let­le 9 bin 500 ki­lo­met­re yol kat e­den i­ki ma­ce­ra­pe­rest, Kül­tür ve Tu­rizm Mü­dür­lü­ğü tu­rizm da­nış­ma bü­ro­su­nu zi­ya­ret et­ti. Gö­rev­li­ler ta­ra­fın­dan Kay­se­ri pas­tır­ma­sı ik­ram e­di­len Rob P­ha­ir ve Ha­ding­ham bi­sik­let­le İs­tan­bul’a gi­de­rek tu­ru bu­ra­da so­na er­di­re­cek.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 92379
  % -0.36
 • 5.4603
  % -0.42
 • 6.1595
  % -0.5
 • 7.0753
  % -0.32
 • 211.003
  % -0.32
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT