BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İDO’dan Saracoğlu’na De­niz oto­bü­sü seferi

İDO’dan Saracoğlu’na De­niz oto­bü­sü seferi

İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş (İDO), Fe­ner­bah­çe ile Por­te­kiz’in Por­to ta­kım­la­rı ara­sın­da bu ak­şam Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda oy­na­na­cak Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi grup ma­çı için ek de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri dü­zen­le­di.İs­tan­bul De­niz Oto­büs­le­ri A.Ş (İDO), Fe­ner­bah­çe ile Por­te­kiz’in Por­to ta­kım­la­rı ara­sın­da bu ak­şam Şük­rü Sa­ra­coğ­lu Sta­dı’nda oy­na­na­cak Av­ru­pa Şam­pi­yon­lar Li­gi grup ma­çı için ek de­niz oto­bü­sü se­fer­le­ri dü­zen­le­di. İDO’dan ya­pı­lan açık­la­ma­da, Ka­dı­köy’e ya­pı­la­cak ek se­fer­le­rin Ba­kır­köy’den sa­at 17.15, 18.45 ve 19.45 kal­kış­lı ola­ca­ğı, Ka­dı­köy-Ba­kır­köy ek se­fe­ri­nin ise sa­at 00.10’da ger­çek­leş­ti­ri­le­ce­ği bil­di­ril­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT