BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Kar­tal’da mü­na­za­ra ya­rış­ma­sı he­ye­ca­nı

Kar­tal’da mü­na­za­ra ya­rış­ma­sı he­ye­ca­nı

Kar­tal’da, il­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen okul­lar ara­sı mü­na­za­ra ya­rış­ma­sı­nın fi­na­li, Kar­tal Özel Ah­met Şim­şek Ko­le­ji’nde ya­pıl­dı.> Cü­neyt Bi­tik­çi­oğ­lu İS­TAN­BUL Törene İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Atasoy, Kartal Belediye Başkanı Arif Dağlar, İlçe Kaymakamı Hasan Bağcı’nın yanısıra okul yö­ne­ti­ci­le­ri, öğ­ren­ci­ler ve ve­li­ler ka­tıl­dı. Kar­tal’da, il­çe Mil­li Eği­tim Mü­dür­lü­ğü ta­ra­fın­dan dü­zen­le­nen okul­lar ara­sı mü­na­za­ra ya­rış­ma­sı­nın fi­na­li, Kar­tal Özel Ah­met Şim­şek Ko­le­ji’nde ya­pıl­dı. Fi­na­le ka­lan Ya­ka­cık Ana­do­lu Tek­nik En­düs­tri Li­se­si ile Kar­tal Fa­tin Rüş­tü Zor­lu Ana­do­lu Li­se­si ara­sın­da ya­pı­lan ve kı­ya­sı­ya ge­çen ya­rış­ma so­nun­da ga­lip ge­len Fa­tih Rüş­tü Zor­lu Li­se­si, il­çe bi­rin­ci­si ol­du. Çe­şit­li dal­lar­da ya­pı­lan ya­rış­ma­lar­da de­re­ce­ye gi­ren okul­lar da, Kar­tal’ı tem­sil et­me hak­kı­nı ka­zan­dı.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101742
  % 0.01
 • 5.2959
  % -0.12
 • 5.9997
  % 0.01
 • 6.8833
  % 0.36
 • 227.796
  % -0.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT