BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ja­pon­ya I­rak’tan çe­ki­li­yor

Ja­pon­ya I­rak’tan çe­ki­li­yor

Ja­pon­ya, Irak’ta­ki ABD li­der­li­ğin­de bu­lu­nan güç­le­re des­tek sağ­la­yan ha­va gü­cü­nü çe­ke­rek bu ül­ke­de­ki as­ke­ri fa­ali­ye­ti­ni so­na er­di­ri­yor.Ja­pon­ya, Irak’ta­ki ABD li­der­li­ğin­de bu­lu­nan güç­le­re des­tek sağ­la­yan ha­va gü­cü­nü çe­ke­rek bu ül­ke­de­ki as­ke­ri fa­ali­ye­ti­ni so­na er­di­ri­yor. Ja­pon­ya Baş­ba­ka­nı Ta­ro Aso, bu yıl Irak’ta­ki ha­va sa­vun­ma güç­le­ri­nin na­kil des­tek gö­rev­le­ri­ni so­na er­dir­me­ye ka­rar ver­di­ği­ni, bu gö­re­vin ar­tık ama­cı­na ulaş­tı­ğı­na inan­dık­la­rı­nı söy­le­di. Aso, Irak’a tek­no­lo­ji trans­fe­ri ve ma­li yar­dım gi­bi alan­lar­da des­tek­le­ri­ni sür­dü­re­ce­ği­ni kay­det­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 105324
  % 0.39
 • 3.472
  % -0.6
 • 4.1656
  % -0.39
 • 4.7068
  % -0.13
 • 146.472
  % -0.39
 
 
 
 
 
KAPAT