BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Lüks oto­mo­bil alev alev yan­dı

Lüks oto­mo­bil alev alev yan­dı

Ka­dı­köy Eği­tim Ma­hal­le­si’nde ak­şam sa­at­le­rin­de lüks spor oto­mo­bi­liy­le se­yir ha­lin­de bu­lu­nan Ya­sin S, bir­den ara­cın yan­dı­ğı­nı fark et­ti.Ka­dı­köy Eği­tim Ma­hal­le­si’nde ak­şam sa­at­le­rin­de lüks spor oto­mo­bi­liy­le se­yir ha­lin­de bu­lu­nan Ya­sin S, bir­den ara­cın yan­dı­ğı­nı fark et­ti. He­men aşa­ğı inen sü­rü­cü, it­fa­iye­ye te­le­fon aça­rak yar­dım is­te­di. Lüks oto­mo­bi­lin mo­tor kıs­mı alev­le­re tes­lim olur­ken, kı­sa sü­re son­ra olay ye­ri­ne ge­len it­fa­iye ekip­le­ri yan­gı­na mü­da­ha­le et­ti. Alev­ler se­be­biy­le ara­cın ka­pu­tu güç­lük­le açıl­dı ve yan­gın an­cak bu şe­kil­de sön­dü­rü­le­bil­di. Lüks oto­mo­bil­ hur­daya döndü.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT