BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 1 tonluk dev boğa!

1 tonluk dev boğa!

Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le Ya­lo­va­’da ku­ru­lan kur­ban pa­za­rın­da sa­tı­şa su­nu­lan 980 ki­log­ram ağır­lı­ğın­da­ki “Hul­k” isim­li dev bo­ğa, gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor.> Saim Çotuk YA­LO­VA İHA Kur­ban Bay­ra­mı se­be­biy­le Ya­lo­va­’da ku­ru­lan kur­ban pa­za­rın­da sa­tı­şa su­nu­lan 980 ki­log­ram ağır­lı­ğın­da­ki “Hul­k” isim­li dev bo­ğa, gö­ren­le­ri şa­şır­tı­yor. Bir oto­mo­bil ağır­lı­ğın­da olan dev bo­ğa, sa­tış be­de­liy­le de oto­mo­bil fi­yat­la­rı­nı arat­mı­yor. 5 bin 500 YTL’­den sa­tı­şa su­nu­lan 3 ya­şın­da­ki dev bo­ğa­nın şim­di­lik se­yir­ci­si faz­la. Ye­tiş­ti­ri­ci Ali­rı­za Efen­di­oğ­lu, “E­ğer koş­ma­ya baş­lar­sa 7-8 ki­şi tu­ta­maz. 3 yıl bo­yun­ca özel bes­le­dim. Hulk haf­ta­da 40 YTL’­lik yem yi­yor. As­lın­da bu hay­va­nı ma­li­ye­ti­ne sa­tı­yo­ru­m” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT