BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Memleketten haber var

Memleketten haber var

Tür­ki­ye ga­ze­te­si ya­zar­la­rı Beh­çet Fa­ki­hoğ­lu ile İr­fan Öz­fa­tu­ra; il il dolaşıp, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti, onların dert­le­ri­ni dinledi.YENİ YAZI DİZİSİ YARIN BAŞLIYOR > Tür­ki­ye ga­ze­te­si ya­zar­la­rı Beh­çet Fa­ki­hoğ­lu ile İr­fan Öz­fa­tu­ra; il il dolaşıp, va­tan­daş­lar­la soh­bet et­ti, onların dert­le­ri­ni dinledi. > Fa­ki­hoğ­lu ve Öz­fa­tu­ra, şir­ket yö­ne­ti­ci­le­ri­ne de kri­zi sor­du, gö­rüş­le­ri­ni al­dı. Hal­kın kriz­den ne ka­dar et­ki­len­di­ği­ni ye­rin­de gör­dü. Ana­do­lu’yu ka­rış ka­rış gezip intibalarını yazdı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT