BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > RUM­KA­LE RES­TO­RE EDİ­Lİ­YOR

RUM­KA­LE RES­TO­RE EDİ­Lİ­YOR

Ga­zi­an­tep’in Ya­vu­ze­li il­çe­si Ka­sa­ba kö­yü sı­nır­la­rın­da bu­lu­nan ve Fı­rat Hav­za­sı Ba­raj gö­lü için­de ka­lan ta­ri­hi Rum­ka­le’yi çev­re­le­yen dış­ka­le sur­la­rı­nın res­to­ras­yo­nu sü­rü­yor.> GA­Zİ­AN­TEP Ga­zi­an­tep’in Ya­vu­ze­li il­çe­si Ka­sa­ba kö­yü sı­nır­la­rın­da bu­lu­nan ve Fı­rat Hav­za­sı Ba­raj gö­lü için­de ka­lan ta­ri­hi Rum­ka­le’yi çev­re­le­yen dış­ka­le sur­la­rı­nın res­to­ras­yo­nu sü­rü­yor. Ga­zi­an­tep İl Özel İda­re­sin­ce iha­le edi­len ta­ri­hi Rum­ka­le, re­fe­rans sa­hi­bi taş oy­ma us­ta­la­rı­nın el­le­rin­de şe­kil­le­ni­yor. Yet­ki­li­ler, ta­ri­hi Rum­ka­le’yi sı­ra­dan us­ta­la­rın el­le­ri­ne ema­net et­mek is­te­me­dik­le­ri­ni, da­ha ön­ce ta­ri­hi yer­le­rin res­to­ras­yo­nun­da re­fe­rans sa­hi­bi ko­nu­sun­da uz­man olan us­ta­la­rı ge­tir­dik­le­ri­ni söy­le­di. Yet­ki­li­ler, Rum­ka­le’nin ve dış sur­la­rı­nın, as­lı­na uy­gun ola­rak res­to­re edi­le­ce­ği­ni bil­dir­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93173
  % 1.22
 • 5.4376
  % -0.81
 • 6.2181
  % -1.18
 • 6.9703
  % -0.61
 • 225.882
  % -0.2
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT