BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Di­yar­ba­kır­lı ço­cuk­lar ­taş at­ma­yıp gol a­ta­cak

Di­yar­ba­kır­lı ço­cuk­lar ­taş at­ma­yıp gol a­ta­cak

Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği, top­lum­sal olay­lar­da po­li­se taş atan ço­cuk­la­rı pro­vo­ka­tör­ler­den ve uyuş­tu­ru­cu mad­de gi­bi za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan ko­ru­mak için 1 mil­yon YTL’lik dev bir sos­yal pro­je baş­lat­tı.Di­yar­ba­kır Va­li­li­ği, top­lum­sal olay­lar­da po­li­se taş atan ço­cuk­la­rı pro­vo­ka­tör­ler­den ve uyuş­tu­ru­cu mad­de gi­bi za­rar­lı alış­kan­lık­lar­dan ko­ru­mak için 1 mil­yon YTL’lik dev bir sos­yal pro­je baş­lat­tı. Pro­je­de 10-18 yaş ara­sı yak­la­şık 50 bin ço­cuk, bad­min­ton, fut­bol, bas­ket­bol, gü­reş, te­nis, vo­ley­bol ve çim ho­ke­yi gi­bi 10 spor da­lın­da eği­ti­le­cek. ‘Taş At­ma Gol At’ pro­je­siy­le iş­siz 80 an­tre­nö­re de iş im­ka­nı sağ­la­na­cak. Pro­je Ko­or­di­nas­yon Bi­ri­mi So­rum­lu­su Di­yar­ba­kır Va­li Yar­dım­cı­sı Meh­met Ye­şil­baş, “Bu pro­je kap­sa­mın­da genç­le­ri­mi­zi spor­la ta­nış­tı­rıp pro­fes­yo­nel­li­ğe geç­me­le­ri­ni sağ­la­ya­ca­ğız. En önem­li­si on­la­rı za­rar­lı olu­şum ve alış­kan­lık­lar­dan uzak tu­ta­ca­ğız” de­di. Ah­met Yu­kuş Dİ­YAR­BA­KIR İHA
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 93682
  % 0.42
 • 5.3997
  % -1.35
 • 6.1028
  % -1.44
 • 6.8968
  % -2.95
 • 210.513
  % -1.09
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT