BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­ran: Bas­ra Kör­fe­zi’n­de­ki ABD ge­mi­le­ri­ni vu­ru­ruz

İ­ran: Bas­ra Kör­fe­zi’n­de­ki ABD ge­mi­le­ri­ni vu­ru­ruz

İ­ran, muh­te­mel bir ABD sal­dı­rı­sın­da Bas­ra Kör­fe­zi’n­de bu ül­ke­ye a­it sa­vaş ge­mi­le­ri­ni he­def a­la­ca­ğı­nı bil­dir­di.İ­ran, muh­te­mel bir ABD sal­dı­rı­sın­da Bas­ra Kör­fe­zi’n­de bu ül­ke­ye a­it sa­vaş ge­mi­le­ri­ni he­def a­la­ca­ğı­nı bil­dir­di. İ­ran Si­lah­lı Kuv­vet­le­ri Ge­nel Ko­mu­ta­nı Tüm­ge­ne­ral A­ta­ul­lah Sa­li­hi, “Bas­ra Kör­fe­zi’n­de düş­man­la­ra a­it a­ğır ge­mi­le­rin var­lı­ğı İ­ran’a i­de­al bir fır­sat su­nu­yor. Sal­dı­rı­ya uğ­ra­ma­mız ha­lin­de bu ge­mi­ler, a­na he­de­fi­miz o­la­cak” i­fa­de­si­ni kul­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT