BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > İ­ki kar­deş ay­nı yol­da ­ya­rım sa­at a­ray­la öl­dü

İ­ki kar­deş ay­nı yol­da ­ya­rım sa­at a­ray­la öl­dü

İr­fan Öz­ko­çak i­da­re­sin­de­ki mo­to­sik­let, Ki­lis-­Ga­zi­an­tep ka­ra yo­lu­nun 12. ki­lo­met­re­sin­de dev­ril­di. İr­fan Öz­ko­çak ve mo­to­sik­let­te­ki an­ne­si Mü­la­yim Öz­ko­çak (45) ya­ra­lan­dı.İr­fan Öz­ko­çak i­da­re­sin­de­ki mo­to­sik­let, Ki­lis-­Ga­zi­an­tep ka­ra yo­lu­nun 12. ki­lo­met­re­sin­de dev­ril­di. İr­fan Öz­ko­çak ve mo­to­sik­let­te­ki an­ne­si Mü­la­yim Öz­ko­çak (45) ya­ra­lan­dı. Ya­ra­lı­lar­dan Mü­la­yim Öz­ko­çak, hastaneye kal­dı­rı­lır­ken yol­da ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ab­la­sının ka­za ge­çir­di­ği ha­be­ri­ni a­lan Cey­lan Po­lat(44), ya­kın­la­rı­nın o­to­mo­bi­liy­le ka­za­nın ol­du­ğu ye­re git­mek i­çin yo­la çık­tı. O­to­mo­bil, ka­za­nın ol­du­ğu ye­re bir ki­lo­met­re ka­la dev­ril­di. Ka­za­da 7 ki­şi ya­ra­la­na­rak, hastaneye kal­dı­rıl­dı. Cey­lan Po­lat, mü­da­ha­le­le­re rağ­men kur­ta­rı­la­ma­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT