BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Fikri Sağlar’dan tazminat kazandı

Fikri Sağlar’dan tazminat kazandı

Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt ile eşi Fi­liz Bü­yü­ka­nıt, “Bü­yü­ka­nıt’a Dos­ya Ve­ril­di mi?” baş­lık­lı kö­şe ya­zı­sın­da “ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du­ğu” ge­rek­çe­siy­le aç­tık­la­rı da­va­da, Bir­gün ga­ze­te­si ve kö­şe ya­za­rı Fik­ri Sağ­lar’dan 17 bin YTL ma­ne­vi taz­mi­nat ka­zan­dı.Ge­nel­kur­may es­ki Baş­ka­nı emek­li Or­ge­ne­ral Ya­şar Bü­yü­ka­nıt ile eşi Fi­liz Bü­yü­ka­nıt, “Bü­yü­ka­nıt’a Dos­ya Ve­ril­di mi?” baş­lık­lı kö­şe ya­zı­sın­da “ki­şi­lik hak­la­rı­na sal­dı­rı­da bu­lu­nul­du­ğu” ge­rek­çe­siy­le aç­tık­la­rı da­va­da, Bir­gün ga­ze­te­si ve kö­şe ya­za­rı Fik­ri Sağ­lar’dan 17 bin YTL ma­ne­vi taz­mi­nat ka­zan­dı. Kö­şe ya­zı­sın­da “Baş­ba­kan ta­ra­fın­dan Bü­yü­ka­nıt’a, Fi­liz Bü­yü­ka­nıt’ın yap­tı­ğı ‘ür­kü­tü­cü’ har­ca­ma­la­rı gös­te­ren bir dos­ya ve­ril­di­ği” şek­lin­de id­di­ala­ra yer ve­ril­miş­ti.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT