BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Da­mat Twe­en’den yüz­de 40 in­di­rim

Da­mat Twe­en’den yüz­de 40 in­di­rim

Tür­ki­ye’nin er­kek mo­da­sı­na yön ve­ren ulus­la­ra­ra­sı mar­ka­la­rı Da­mat Twe­en ADV’de yüz­de 40 bay­ram in­di­ri­mi baş­lat­tı.Tür­ki­ye’nin er­kek mo­da­sı­na yön ve­ren ulus­la­ra­ra­sı mar­ka­la­rı Da­mat Twe­en ADV’de yüz­de 40 bay­ram in­di­ri­mi baş­lat­tı. Da­mat Twe­en ADV’nin Son­ba­har/Kış 0809 ko­lek­si­yo­nun­da­ki ben­zer­siz ta­sa­rım­la­rı Card Fi­nans kart sa­hip­le­ri­ne özel 6 tak­sit im­ka­nı su­nu­yor. Mo­da­yı ve trend­le­ri eko­no­mik çö­züm­ler­le ya­kın­dan iz­le­yen er­kek­le­rin vaz­ge­çil­mez mar­ka­sı D’S ise, bay­ra­ma özel kam­pan­ya­sı ile yüz­de 50’ye va­ran in­di­rim ya­pı­yor. D’S ise Card Fi­nans kart sa­hip­le­ri­ne özel 8 tak­sit su­nu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT