BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Am­pu­te 2’de 2 yap­tı

Am­pu­te 2’de 2 yap­tı

WOW Fut­bol Cen­ter’de dü­zen­le­nen 2. Av­ru­pa Am­pu­te Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’nda Tür­ki­ye, Uk­ray­na’yı 3-1 yen­di.WOW Fut­bol Cen­ter’de dü­zen­le­nen 2. Av­ru­pa Am­pu­te Fut­bol Şam­pi­yo­na­sı’nda Tür­ki­ye, Uk­ray­na’yı 3-1 yen­di. Mil­li­le­ri­mi­zin gol­le­ri­ni 30. da­ki­ka­da Ba­rış Tel­li, 32. da­ki­ka­da Rah­mi Öz­can ve 35. da­ki­ka­da Meh­met Ba­yat at­tı. Uk­ray­na’nın tek go­lü­nü ise 38. da­ki­ka­da Sytsko Olek­sandr kay­det­ti. Tek­nik Di­rek­tör Ha­lil İb­ra­him Köp­rü­lü maç­tan son­ra yap­tı­ğı açık­la­ma­da, 2 maç so­nun­da pu­an­la­rı­nı 6’ya yük­selt­tik­le­ri­ni be­lir­te­rek, “Oyun­cu­la­rı­mı teb­rik edi­yo­rum. Ama­cı­mız 10 mil­yon en­gel­li­nin spor yap­ma­sı­nı sağ­la­mak’’ di­ye ko­nuş­tu. Mil­li­le­ri­miz tur­nu­va­da­ki 3. ma­çı­nı bu­gün İn­gil­te­re ile saat 15:00’te oy­na­ya­cak.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT