BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > SER­CAN İTİ­RA­FI

SER­CAN İTİ­RA­FI

F.Bah­çe’nin dev­re ara­sı ope­ras­yo­nun­da kad­ro­su­na kat­ma­yı dü­şün­dü­ğü Bur­sas­por­lu Ser­can Yıl­dı­rım’ın me­na­je­ri Ef­gan Er­ci­yas, sa­rı-la­ci­ve­rt­li yö­ne­ti­ci­ler­le gö­rüş­tük­le­ri­ni açık­la­dı.F.Bah­çe’nin dev­re ara­sı ope­ras­yo­nun­da kad­ro­su­na kat­ma­yı dü­şün­dü­ğü Bur­sas­por­lu Ser­can Yıl­dı­rım’ın me­na­je­ri Ef­gan Er­ci­yas, sa­rı-la­ci­ve­rt­li yö­ne­ti­ci­ler­le gö­rüş­tük­le­ri­ni açık­la­dı. F.Bah­çe’nin, Bur­sa ile 2011’e ka­dar söz­leş­me­si olan genç gol­cü ile ya­kın­dan il­gi­len­di­ği­ni söy­le­yen Er­ci­yas, “Ar­se­nal de Ser­can’ı ta­kip edi­yor. An­cak son ka­rar Bur­sas­por’un ola­cak­tır” de­di.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT