BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Şevket kadro dışı

Şevket kadro dışı

Rey­ting re­kort­me­ni Yap­rak Dö­kü­mü di­zi­si­nin Şev­ket’i Ca­ner Kur­ta­ran, di­zi­den ko­vul­du.Rey­ting re­kort­me­ni Yap­rak Dö­kü­mü di­zi­si­nin Şev­ket’i Ca­ner Kur­ta­ran, di­zi­den ko­vul­du. ‘Yap­rak Dö­kü­mü’nün ya­pım­cı fir­ma­sı Ay Ya­pım’dan ya­pı­lan açık­la­ma­ya gö­re: Di­zi­nin gi­de­rek yo­ğun­la­şan set prog­ra­mı ve ça­lış­ma tem­po­su­na uyum sağ­la­ya­ma­yan sa­nat­çı di­zi­de­ki ro­lü­nü önü­müz­de­ki bö­lüm­ler­de baş­ka bir mes­lek­ta­şı­na dev­re­di­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT