BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Nü­fus­ta ‘ge­ri sa­yım’

Nü­fus­ta ‘ge­ri sa­yım’

Tür­ki­ye’de ya­pı­lan son iki nü­fus sa­yı­mı­nın so­nuç­la­rı kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da nü­fu­su aza­lan il­le­rin ar­tan il­ler­den faz­la ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı.Tür­ki­ye’de ya­pı­lan son iki nü­fus sa­yı­mı­nın so­nuç­la­rı kar­şı­laş­tı­rıl­dı­ğın­da nü­fu­su aza­lan il­le­rin ar­tan il­ler­den faz­la ol­du­ğu or­ta­ya çık­tı. 2007 yı­lı nü­fus sa­yı­mı so­nuç­la­rı­na gö­re, 37 ilin nü­fu­su ar­tar­ken, 44 ilin nü­fu­su azal­dı. Ve­ri­le­re gö­re, nü­fu­su en çok ar­tan il 2 mil­yon 555 bin ki­şi ile İs­tan­bul olur­ken, nü­fu­su en çok aza­lan il ise Kon­ya ol­du. Kon­ya’nın nü­fu­su 233 bin 84 ki­şi­lik ek­sil­mey­le 2 mil­yon 192 bin 166 ki­şi­den 1 mil­yon 959 bin 82 ki­şi­ye ge­ri­le­di.
Kapat
KAPAT