BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Dev ban­ka­la­rın CE­O’la­rı 12 mil­yon do­lar­dan vaz­geç­ti

Dev ban­ka­la­rın CE­O’la­rı 12 mil­yon do­lar­dan vaz­geç­ti

Mer­rill Lynch CE­O’su John­ Ta­in (sol­da) ay­lık üc­re­ti­nin ya­nı sı­ra, yıl­da 12 mil­yon do­la­ra va­ran mik­tar­da pri­me hak ka­za­nı­yor...Kü­re­sel kriz­den bü­yük oran­da et­ki­le­nen ulus­la­ra­ra­sı ya­tı­rım ban­ka­la­rı Mer­rill Lynch ile Mor­gan Stan­ley üst yö­ne­ti­ci­le­ri (CE­O), kü­re­sel eko­no­mik kriz se­be­biy­le bu yıl­ki prim­le­rin­den fe­ra­gat et­ti­ler. Mer­rill Lynch üst yö­ne­ti­ci­si John Ta­in ile Mor­gan stan­ley üst yö­ne­ti­ci­si John Mack, bu yıl prim al­ma­ya­cak­la­rı­nı be­lirt­ti­ler. John Mack, ge­çen yıl da prim al­ma­mış­tı. Her iki ya­tı­rım ban­ka­sı­nın üst yö­ne­ti­ci­si, ay­lık or­ta­la­ma 1 mil­yon do­la­rın üs­tün­de ma­aş alı­yor. Üst yö­ne­ti­ci­le­rin prim­le­ri de, yıl­lık 10-12 mil­yon do­lar ci­va­rın­da bu­lu­nu­yor.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 101429
  % 1.29
 • 5.2734
  % -0.32
 • 5.9792
  % -0.77
 • 6.8799
  % -0.32
 • 217.242
  % -0.26
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT