BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 110 bin aileye kurban yardımı

110 bin aileye kurban yardımı

Kim­se Yok Mu Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği, bu yıl Tür­ki­ye’de 15 bin 545, yurt dı­şın­da da 13 bin 510 kur­ban kur­ban ke­se­rek 110 bin ai­le­ye kur­ban eti ulaş­tır­dı.Kim­se Yok Mu Da­ya­nış­ma ve Yar­dım­laş­ma Der­ne­ği, bu yıl Tür­ki­ye’de 15 bin 545, yurt dı­şın­da da 13 bin 510 kur­ban kur­ban ke­se­rek 110 bin ai­le­ye kur­ban eti ulaş­tır­dı. Der­nek­ten ya­pı­lan açık­la­ma­da, ke­si­len kur­ban et­le­ri­nin 7 ki­log­ram­lık va­kum­lu po­şet­le­re ko­nul­du­ğu ve der­nek gö­nül­lü­le­ri ta­ra­fın­dan di­ğer he­di­ye­ler­le bir­lik­te ih­ti­yaç sa­hi­bi ai­le­le­re da­ğı­tıl­dı­ğı bil­di­ril­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT