BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Edgar’a estetik ameliyat

Edgar’a estetik ameliyat

AB­D’­nin Bos­ton şeh­rin­de, ve­te­ri­ner­ler yü­zü­nün ya­rı­sı yır­tı­lan ve kop­mak üze­re olan ke­di­yi es­te­tik cer­ra­hi ile iyi­leş­tir­me­yi ba­şar­dı.AB­D’­nin Bos­ton şeh­rin­de, ve­te­ri­ner­ler yü­zü­nün ya­rı­sı yır­tı­lan ve kop­mak üze­re olan ke­di­yi es­te­tik cer­ra­hi ile iyi­leş­tir­me­yi ba­şar­dı. Bos­ton ga­ze­te­le­rin­de yer alan ha­be­re gö­re, 4 ya­şın­da­ki Ed­gar isim­li ke­di­si­ni yü­zü­nün ya­rı­sı yır­tıl­mış du­rum­da bu­lan sa­hi­bi der­hal hay­van has­ta­ne­si­ne koş­tu. Ed­ga­r’­ı ame­li­ya­ta alan ve­te­ri­ner­ler, ke­di­nin yır­tı­lan yüz de­ri­si­nin ba­şa­rı­lı bir ope­ras­yon­la her­han­gi bir si­nir ha­sa­rı ol­mak­sı­zın ye­ri­ne di­kil­di­ği­ni be­lirt­ti­ler.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 91445
  % -1.5
 • 5.4513
  % -0.73
 • 6.1428
  % -1.25
 • 7.0355
  % -0.45
 • 211.13
  % -0.42
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT