BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­lo­on kış ay­la­rın­da el­le­ri ko­ru­ya­cak

Sa­lo­on kış ay­la­rın­da el­le­ri ko­ru­ya­cak

Ti­bet A.Ş’nin ön­cü mar­ka­sı Sa­lo­on sı­vı sa­bun, yük­sek te­miz­le­me per­for­man­sı ve kul­la­nım ko­lay­lı­ğı ile tü­ke­ti­ci­nin ter­ci­hi ol­ma­ya de­vam edi­yor.Ti­bet A.Ş’nin ön­cü mar­ka­sı Sa­lo­on sı­vı sa­bun, yük­sek te­miz­le­me per­for­man­sı ve kul­la­nım ko­lay­lı­ğı ile tü­ke­ti­ci­nin ter­ci­hi ol­ma­ya de­vam edi­yor. Hoş ko­ku­su ve cil­de yu­mu­şak­lık ve­ren içe­ri­ği ile kış ay­la­rın­da el­le­ri ko­ru­yan Sa­lo­on’un, tro­pik rü­ya, sev­gi çi­çek­le­ri, de­ni­zin se­si, do­ğa­nın ko­ku­su, ya­kut ışıl­tı­sı, hin­dis­tan ce­vi­zi, ye­şil çay ve te­ra­pi ol­mak üze­re se­kiz fark­lı al­ter­na­ti­fi bu­lu­nu­yor. Ürün­ler, 500 gr, 1000 gr, 2.5 kg, 5 kg ve 30 kg’lık am­ba­laj­lar­da tü­ke­ti­ci­si­nin be­ğe­ni­si­ne su­nu­lu­yor.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT