BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Ha­ri­ka­sın Cim­bom 96-67

Ha­ri­ka­sın Cim­bom 96-67

Bas­ket­bol­da FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı 2. tur ilk ma­çın­da Ga­la­ta­sa­ray, dep­las­man­da Ro­man­ya’nın Mu­ni­ci­pal Tar­go­vis­te ta­kı­mı­nı 96-67 ye­ne­rek, tur i­çin bü­yük bir a­van­taj sağ­la­dı.Bas­ket­bol­da FI­BA Ba­yan­lar Av­ru­pa Ku­pa­sı 2. tur ilk ma­çın­da Ga­la­ta­sa­ray, dep­las­man­da Ro­man­ya’nın Mu­ni­ci­pal Tar­go­vis­te ta­kı­mı­nı 96-67 ye­ne­rek, tur i­çin bü­yük bir a­van­taj sağ­la­dı. Ro­man­ya’nın Tar­go­vis­te şeh­rin­de ya­pı­lan maç­ta ra­ki­bi ö­nün­de çok et­ki­li bir o­yun or­ta­ya ko­yan sa­rı-­kır­mı­zı­lı e­kip, ilk pe­ri­yo­du 26-15, dev­re­yi 53-34 ve 3. pe­ri­yo­du da 67-49 ön­de geç­tik­ten son­ra maç­tan 96-67 ga­lip ay­rıl­dı. Ma­çın rö­van­şı 18 A­ra­lık Per­şem­be gü­nü sa­at 19.00’da İs­tan­bul’da ya­pı­la­cak ve 3. tu­ra yük­se­le­cek ta­kım bel­li o­la­cak. Bu a­ra­da E­u­ro­cup’da 16’lı fi­nal­ler­de­ki ilk ma­çı­na çı­kan Bo­taş, e­vin­de a­ğır­la­dı­ğı İs­pan­yol e­kip CB Fe­ve San Jo­se’yi 67-65 mağ­lup et­ti.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 102715
  % 0.57
 • 5.2851
  % -0.34
 • 5.9555
  % -0.47
 • 6.7956
  % 0.67
 • 224.132
  % 0.63
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT