BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > An­ne ile 2 ço­cu­ğu so­ba­dan öl­dü

An­ne ile 2 ço­cu­ğu so­ba­dan öl­dü

Ga­zi­an­tep’te kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­nen ay­nı ai­le­den 3 ki­şi öl­dü.Ga­zi­an­tep’te kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­nen ay­nı ai­le­den 3 ki­şi öl­dü. Alı­nan bil­gi­ye gö­re, Ata­kent Ma­hal­le­si 17. So­kak Mer­ve Ya­pı Ko­ope­ra­ti­fi’nde otu­ran Emi­ne Bü­tün (9), Os­man Bü­tün (7) ve an­ne Ha­li­me Bü­tün’ün evin­de so­ba­nın devrilmesi sonucu kar­bon­mo­nok­sit ga­zın­dan ze­hir­le­nen 3 ki­şi ha­ya­tı­nı kay­bet­ti. Ce­na­ze­ler, otop­si için has­ta­ne­ye kal­dı­rıl­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT