BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Hakan Yılmaz: Eşini, kızını dövmek insanlık mı?

Hakan Yılmaz: Eşini, kızını dövmek insanlık mı?

Ek­ran­la­rın ro­man­tik ve ko­mik ada­mı Ha­kan Yıl­maz, eşi­ne şid­det uy­gu­la­yan er­kek­le­re çat­tı.Ek­ran­la­rın ro­man­tik ve ko­mik ada­mı Ha­kan Yıl­maz, eşi­ne şid­det uy­gu­la­yan er­kek­le­re çat­tı. Yıl­maz “Acı ama ger­çek, ül­ke­miz­de ka­rı­sı­nı dö­ven çok er­kek var. Ama ka­rı­sı­nı, kı­zı­nı döv­mek in­san­lık mı? Ka­rı­sı­nı, kı­zı­nı dö­ven er­kek de dan­ga­lak­tır” de­di. Av­ru­pa Ya­ka­sı di­zi­sin­de can­lan­dır­dı­ğı ka­ba­da­yı ka­rak­te­ri­nin be­ğe­ni top­la­dı­ğı­nı be­lir­ten ün­lü oyun­cu “Ama Türk ka­dı­nı sert er­kek­ten hoş­la­nı­yor” di­ye ko­nuş­tu.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT