BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Bir mek­tup ha­yat­la­rı­nı de­ğiştir­di

Bir mek­tup ha­yat­la­rı­nı de­ğiştir­di

Ada­na’nın Sey­han il­çe­sin­de ki­ra­la­dık­la­rı ha­ra­be­yi an­dı­ran ev­de kay­na­na­sı ve 3 ço­cu­ğuy­la ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ren ve eşi has­ta olan Kad­ri­ye Kız­gın’a (34), Kim­se Yok Mu Der­ne­ği sa­hip çık­tı.BU­RA­DA YA­ŞI­YOR­LAR­DI Ada­na’nın Sey­han il­çe­sin­de ki­ra­la­dık­la­rı ha­ra­be­yi an­dı­ran ev­de kay­na­na­sı ve 3 ço­cu­ğuy­la ha­yat mü­ca­de­le­si ve­ren ve eşi has­ta olan Kad­ri­ye Kız­gın’a (34), Kim­se Yok Mu Der­ne­ği sa­hip çık­tı. Ge­çi­mi­ni el işi ya­pa­rak sağ­la­yan an­ne Kız­gın, evin ki­ra­sı­nı bi­le öde­ye­me­ye­cek du­ru­ma ge­lin­ce, Kim­se Yok Mu’ya du­rum­la­rı­nı an­la­tan bir mek­tup yaz­dı. Mek­tu­ba ce­vap ve­ren der­nek ta­ra­fın­dan Kız­gın ai­le­si­ne yi­ne ay­nı ma­hal­le­de 1 yıl­lı­ğı­na ev ki­ra­la­na­rak, eş­ya­la­rı dö­şen­di. Yet­ki­li­ler, “Ai­le­nin bun­dan son­ra­ki bü­tün mas­raf­la­rı dernek ta­ra­fın­dan kar­şı­la­na­cak” de­di.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98601
  % 1.84
 • 5.3447
  % -0.39
 • 6.0797
  % -0.44
 • 6.9088
  % -0.33
 • 220.756
  % -0.4
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT