BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Sa­lı pa­za­rı son de­fa ku­ru­lu­yor

Sa­lı pa­za­rı son de­fa ku­ru­lu­yor

Ka­dı­kö­y’­ün sem­bo­lü semt pa­zar­la­rın­dan “Sa­lı Pa­za­rı­”, bu­gün son de­fa ku­ru­lu­yor, 23 Ara­lık Sa­lı gü­nün­den iti­ba­ren de Fi­kir­te­pe­’de­ki ye­ni pa­zar ye­rin­de hiz­me­te gi­re­cek.Ka­dı­kö­y’­ün sem­bo­lü semt pa­zar­la­rın­dan “Sa­lı Pa­za­rı­”, bu­gün son de­fa ku­ru­lu­yor, 23 Ara­lık Sa­lı gü­nün­den iti­ba­ren de Fi­kir­te­pe­’de­ki ye­ni pa­zar ye­rin­de hiz­me­te gi­re­cek. “Sa­lı Pa­za­rı­”nın bu­lun­du­ğu ara­zi­ye ise “Kuş­di­li Pa­zar Alış­ve­riş ve Eğ­len­ce Mer­ke­zi­” inşa edilecek. 50 mil­yon do­la­ra mal ol­ma­sı plan­la­nan pro­je­ye gö­re, pa­zar 45 bin met­re­ka­re­lik alan­da 22 bin met­re­kare­de ku­ru­la­cak. Alış­ve­riş ve ye­mek alan­la­rı­nın üze­ri dev bir kub­be­yi an­dı­ran ça­dır­la ka­pa­tı­la­cak ve için­de pa­zar tah­ta­sı kon­sep­ti­ne uy­gun 3 cep­he­li dük­kan­lar bu­lu­na­cak. Kub­be­nin or­ta­sın­dan yük­se­len ku­le­nin te­pe­sin­de ise 700 met­re­ka­re­lik özel bir res­to­ran yer ala­cak. Ay­rı­ca oto­park, si­ne­ma, ti­yat­ro, ço­cuk eğ­len­ce mer­ke­zi ve spor alan­la­rı da bu­lu­na­cak.
 
 
 • Piyasalar

  Fark %
 • 98455
  % 1.69
 • 5.3279
  % -0.7
 • 6.0542
  % -0.85
 • 6.8869
  % -0.64
 • 220.305
  % -0.61
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT