BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > AK Parti’ye ye­rel se­çim­ler i­çin 3 bin 266 baş­vu­ru

AK Parti’ye ye­rel se­çim­ler i­çin 3 bin 266 baş­vu­ru

AK Par­ti, ye­rel se­çim­ler i­çin a­day­lık sü­re­si­nin bit­me­si­ne az bir sü­re ka­la 3 bin 266 baş­vu­ru al­dı.AK Par­ti, ye­rel se­çim­ler i­çin a­day­lık sü­re­si­nin bit­me­si­ne az bir sü­re ka­la 3 bin 266 baş­vu­ru al­dı. Bü­yük­şe­hir be­le­di­ye baş­kan a­day­lı­ğı i­çin 13, il be­le­di­ye baş­kan­lı­ğı i­çin 124, il­çe be­le­di­ye baş­kan a­day­lı­ğı i­çin 980, bel­de be­le­di­ye baş­kan a­day­lı­ğı i­çin 546, be­le­di­ye mec­li­si ü­ye­li­ği i­çin 904, il ge­nel mec­lis ü­ye­li­ği i­çin 699 ol­mak ü­ze­re top­lam 3 bin 266 ki­şi ye­rel se­çim­ler ön­ce­sin­de a­day­lık i­çin AK Par­ti’ye baş­vur­du. AK Par­ti’de baş­vu­ru­lar 19 A­ra­lık’ta so­na e­re­cek.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT