BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Haziran 2018 Cumhurbaşkanlığı ve Meclis

Seçim sonuçlarını görmek için tıklayın.
Anasayfa > Haber > An­ne­si­ni dö­ven ba­ba­sı­nı kat­let­ti

An­ne­si­ni dö­ven ba­ba­sı­nı kat­let­ti

Fa­tih Tev­ki­i Ca­fer Ma­hal­le­si Ki­re­mit­çi Cad­de­si’nde mey­da­na ge­len olay­da 20 ya­şın­da­ki Nu­rol Y, an­ne­si­nin ve kar­deş­le­ri­ni sü­rek­li döv­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le tar­tış­tı­ğı ba­ba­sı İr­fan Y’yi (45) ta­ban­cay­la vu­ra­rak öl­dür­dü.Fa­tih Tev­ki­i Ca­fer Ma­hal­le­si Ki­re­mit­çi Cad­de­si’nde mey­da­na ge­len olay­da 20 ya­şın­da­ki Nu­rol Y, an­ne­si­nin ve kar­deş­le­ri­ni sü­rek­li döv­dü­ğü ge­rek­çe­siy­le tar­tış­tı­ğı ba­ba­sı İr­fan Y’yi (45) ta­ban­cay­la vu­ra­rak öl­dür­dü. Şüp­he­li, da­ha son­ra po­li­se gi­de­rek, su­çu­nu iti­raf et­ti. Nu­rol Y, sevk edil­di­ği mah­ke­me­ce tu­tuk­lan­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT