BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > 69 ki­şi­ye 69 YTL’ye bi­let

69 ki­şi­ye 69 YTL’ye bi­let

At­las­jet Ha­va­yol­la­rı, ilk 69 ki­şi­ye 69 YTL’den se­ya­hat et­me im­ka­nı su­nu­yor. 2-20 yaş ara­sı ve 65 yaş üs­tü yol­cu­la­rı­na ekstra yüz­de 25 in­di­rim uy­gu­la­yan fir­ma, ilk 69 ki­şi­ye “her şey da­hil” 69 YTL’den se­ya­hat et­me im­ka­nı ve­ri­yor.At­las­jet Ha­va­yol­la­rı, ilk 69 ki­şi­ye 69 YTL’den se­ya­hat et­me im­ka­nı su­nu­yor. 2-20 yaş ara­sı ve 65 yaş üs­tü yol­cu­la­rı­na ekstra yüz­de 25 in­di­rim uy­gu­la­yan fir­ma, ilk 69 ki­şi­ye “her şey da­hil” 69 YTL’den se­ya­hat et­me im­ka­nı ve­ri­yor. At­las­jet Ha­va­yol­la­rı’ndan 16 Ara­lık 2008- 31 Mart 2009 ta­rih­le­ri ara­sın­da, iç hat se­fer­le­rin­de se­ya­hat et­mek is­te­yen ve bi­let alan ilk 69 ki­şi ucuz se­ya­hat et­me fır­sa­tı el­de ede­cek. Bu ara­da Türk Ha­va Yol­la­rı (THY), Irak’ın baş­ken­ti Bağ­dat’a bu ay için­de kar­go char­ter se­fer­le­ri dü­zen­le­ye­cek. Se­fer­ler­de kul­la­nı­la­cak olan A310-300 kar­go uça­ğı 36 ton ka­pa­si­te­ye sa­hip.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT