BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > “Biz po­li­siz” de­yip kim­lik­le­ri­ni al­dı­lar

“Biz po­li­siz” de­yip kim­lik­le­ri­ni al­dı­lar

Kas­ta­mo­nu’da ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­tıp 3 ki­şi­nin kim­li­ği­ne el ko­yan 4 ki­şi ya­ka­lan­dı. Bir fı­rı­na oto­mo­bil­le ge­len 4 ki­şi, ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­ta­rak 3 iş­çi­nin kim­lik­le­ri­ni alıp iş ye­rin­den ay­rıl­dı.Kas­ta­mo­nu’da ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­tıp 3 ki­şi­nin kim­li­ği­ne el ko­yan 4 ki­şi ya­ka­lan­dı. Bir fı­rı­na oto­mo­bil­le ge­len 4 ki­şi, ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­ta­rak 3 iş­çi­nin kim­lik­le­ri­ni alıp iş ye­rin­den ay­rıl­dı. Ken­di­le­ri­ni po­lis ola­rak ta­nı­tan şa­hıs­lar­dan şüp­he­le­nen iş­çi­ler, po­li­se ha­ber ver­di. Zan­lı­la­rı ta­kip eden po­lis; Ali Ü., Uğur Ü., Mus­ta­fa K. ve Okan O.’yu ya­ka­la­yıp gö­zal­tı­na al­dı.
 
 
 
 
 
 
 
Reklamı Geç
KAPAT