BAŞA DÖN

Türkiye Gazetesi

Anasayfa > Haber > Te­le­kom zir­ve yap­tı 78-65

Te­le­kom zir­ve yap­tı 78-65

Bas­ket­bol­da, Av­ru­pa Ku­pa­sı D G­ru­bu’n­da mü­ca­de­le e­den Türk Te­le­kom, g­ru­bun­da­ki 4. ma­çın­da Yu­na­nis­tan’ın A­ris ta­kı­mı­nı 78-65 ye­ne­rek, a­ve­raj­la li­der­li­ğe yük­sel­di.AVERAJLA LİDER ­Bas­ket­bol­da, Av­ru­pa Ku­pa­sı D G­ru­bu’n­da mü­ca­de­le e­den Türk Te­le­kom, g­ru­bun­da­ki 4. ma­çın­da Yu­na­nis­tan’ın A­ris ta­kı­mı­nı 78-65 ye­ne­rek, a­ve­raj­la li­der­li­ğe yük­sel­di. Mü­ca­de­le­ye i­yi baş­la­yan A­ris ilk çey­re­ği 21-19 ön­de ge­çer­ken, so­yun­ma o­da­sı­na Türk Te­le­kom, 44-36 üs­tün gir­di. Kar­şı­lık­lı bas­ket­ler­le baş­la­yan 3. çey­re­ği de tem­sil­ci­miz 60-52 ga­lip ta­mam­lar­ken, fi­nal bö­lü­mün­de sa­yı a­van­ta­jı­nı kap­tır­ma­yın­ca sa­lon­dan 78-65 ga­lip ay­rı­la­rak, a­ve­raj­la g­ru­bun­da li­der­li­ğe o­tur­du.
 
 
 
 
 
 
 
Kapat
KAPAT